Phiếu ghi nhận rùa cạn và rùa nước ngọt

  Phiếu ghi nhận rùa cạn và rùa nước ngọt


  (Quý vị có thể tham khảo hướng dẫn điền thông tin tại đây)

  Thông tin cơ bản (required)

  Thông tin về vị trí phát hiện rùa (cần thiết)

  Phân loại ghi nhận (cần thiết)

  Thông tin khác (nếu có)

  19. Thông tin thêm về địa điểm phát hiện rùa (tên người nuôi/giữ, dân tộc, làng, xã,… )

  Ảnh (nếu có)

  No comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *