Dự án & Hoạt động

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á có một số dự án trọng tâm tập trung vào hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và truyền thông về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt cực kỳ nguy cấp tại châu Á.

Dự án rùa Hoàn Kiếm

Chi tiết

Dự án rùa đầu to

Chi tiết

Dự án rùa Trung bộ

Chi tiết

Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương

Chi tiết

Dự án rùa hộp Cuora

Chi tiết

Khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt

Chi tiết