KHÓA ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA VỀ RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT

Từ năm 2005, Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á và Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã phối hợp tổ chức Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt cho sinh viên, các nhà bảo tồn trẻ và cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Khóa học kéo dài trong một tuần bao gồm phần lý thuyết và thực hành ngoài thực địa đã cung cấp cho học viên các kỹ năng thực địa và kiến thức liên quan đến nghiên cứu và bảo tồn rùa. Sinh viên có thêm kiến thức về các mối đe dọa đối với sự tồn tại của các loài rùa, đặc điểm sinh thái cũng như phương pháp định loại các loài rùa bản địa của Việt Nam. Các học viên cũng được giới thiệu các kỹ năng thực địa như đo đạc, lập bản đồ, sử dụng GPS và kỹ năng phỏng vấn.

Khóa học do các cán bộ ATP, TCC và nhiều chuyên gia trực tiếp hướng dẫn. Đến năm 2012, chương trình được bổ sung thêm các kiến thức về GIS và GPS do Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội (IEBR) hỗ trợ giảng dạy. Khóa học ngày càng thu hút sự tham gia của các bạn trẻ, với hàng trăm đơn đăng ký mỗi năm từ nhiều trường đại học và cao đẳng trên địa bàn cả nước. Sau khóa học, các học viên tiếp tục tham gia vào các nghiên cứu khoa học về phân loại cũng như đóng góp hiệu quả vào công tác bảo tồn bằng việc thuyết phục và chuyên giao nhiều cá thể rùa bị buôn bán, nuôi nhốt làm vật cảnh đến TCC.

ATP/IMC luôn mong muốn mở rộng và tổ chức khóa đào tạo tại các quốc gia Đông Nam Á khác nhằm góp phần bồi dưỡng một cộng đồng các nhà bảo tồn trẻ, cũng như phát triển hoạt động bảo tồn các loài bản địa trong khu vực và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới về bảo tồn. Vào năm 2019, với sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Lào (Lao Conservation Trust for Wildlife), chúng tôi đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên tại Lào.

Nếu bạn mong muốn tham gia khóa tập huấn sắp tới, vui lòng liên hệ Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) để biết thêm thông tin và hướng dẫn đăng ký.

Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam lần thứ 19

Tortoise & Freshwater Turtle Field Skills Training Course, Laos PDR 2023

Các câu hỏi thường gặp về “Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt 2023”

Khóa Đào Tạo Các Kỹ Năng Nghiên Cứu Thực Địa Về Rùa Cạn Và Rùa Nước Ngọt Lần Thứ 18