CẢM ƠN!

Tài trợ các hoạt động của ATP

Với nhiều hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, và nâng cao nhận thức, ATP đang không ngừng phát triển, đóng góp cho công tác bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt châu Á. Chúng tôi trân trọng mọi sự ủng hộ và tài trợ từ các bạn.

Tài trợ bằng tiền mặt:

Với các khoản tài trợ nhỏ, bạn có chuyển tới chúng tôi qua cổng thanh toán điện tử Paypal bằng cách nhấn nút sau


Các khoản tài trợ lớn hơn $1,000, bạn có thể chuyển tiền qua Paypal hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@asianturtleprogrm.org để có thông tin về các hình thức nhận tài trợ khác như qua tài khoản ngân hàng, hay séc.

Nếu bạn mong muốn hỗ trợ cho một hoặc nhiều hoạt động cụ thể, vui lòng nêu rõ:

  • ATP: Các chương trình của ATP
  • Rafetus: Dự án rùa Hoàn Kiếm
  • MAP: Dự án rùa Trung bộ
  • Sinh viên: Khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu thực địa về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt
  • TCC: Trung tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Tài trợ trang thiết bị:

Để đáp ứng nhu cầu và trang bị cho đội ngũ cán bộ thực địa đang làm việc trên nhiều địa bàn cả nước cũng như các sinh viên thực tập nghề nghiệp, chúng tôi rất cần các thiết bị (cũ hoặc mới). Do vậy, nếu bạn mong muốn tài trợ các thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu hoặc nhân nuôi bảo tồn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mail: support@asianturtleprogram.org.

Các loại trang thiết bị bạn có thể tài trợ:

  • Ống nhòm
  • Máy ảnh kỹ thuật số với ống ngắm
  • Cân
  • Lò ấp trứng

Tranh về rùa Hoàn Kiếm

Với khoản quyên góp từ 15$, 1 bức tranh vẽ về rùa Hoàn Kiếm (bản scan) sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên và gửi tới bạn. Khi chuyển khoản qua PayPal, xin vui lòng để lại tin nhắn “Rafetus artwork” và cung cấp cho chúng tôi hòm thư điện tử của bạn nếu bạn mong muốn nhận tranh vẽ về rùa Hoàn Kiếm.

Đây là tác phẩm của các em học sinh tại khu vực hồ Đồng Mô trong khuôn khổ các hoạt động ngoại khóa được phối hợp tổ chức giữa ATP và các trường nhằm nâng cao nhận thức của học sinh cũng như toàn cộng đồng về loài rùa Hoàn Kiếm.