Hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi

LỄ KÝ CAM KẾT BẢO VỆ RÙA ĐỒNG MÔ

Các câu hỏi thường gặp về “Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt 2023”

Khóa Đào Tạo Các Kỹ Năng Nghiên Cứu Thực Địa Về Rùa Cạn Và Rùa Nước Ngọt Lần Thứ 18

Mục tiêu hoạt động của ATP là thiết lập một tương lai an toàn và bền vững cho các loài rùa châu Á, đảm bảo rằng sẽ không có thêm loài rùa nào bị tuyệt chủng.

Các hoạt động bảo tồn tại Việt Nam tập trung vào các nhóm loài ưu tiên bao gồm các loài cực kỳ nguy cấp, đặc hữu hoặc có giá trị tiến hóa đặc biệt của Việt Nam:

  • Rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei)
  • Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis)
  • Nhóm rùa hộp trán vàng (Cuora spp.)
  • Rùa đầu to (Platysternon megacephalum)
Vietnam icon

ATP cũng thực hiện nhiều hoạt động tập huấn và truyền thông như:

  • Tập huấn tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm.
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các loài rùa Việt Nam
  • Đào tạo thế hệ các nhà khoa học, bảo tồn rùa trẻ thông qua các khóa tập huấn sinh viên hàng năm.