Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ... Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á Sự bảo trợ của bạn sẽ giúp chúng tôi chăm sóc rùa non Thời gian: 23 – 29/9/2020 THAM GIA Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) Rùa đầu to THAM GIA BẢO TỒN RÙA ĐẦU TO Hành động nhỏ, tác động to! muốn tự do Sự bảo trợ của bạn sẽ giúp chúng tôi chăm sóc rùa non cho đến khi chúng sẵn sàng thích nghi với thế giới hoang dã rộng lớn. BẢO TRỢ RÙA Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) Asian Turtle Program BẢO TRỢ RÙA

Hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi

Thực tập sinh thú y

Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ rùa”

Trung tâm Bảo tồn Rùa trong đại dịch COVID-19

Mục tiêu hoạt động của ATP là thiết lập một tương lai an toàn và bền vững cho các loài rùa châu Á, đảm bảo rằng sẽ không có thêm loài rùa nào bị tuyệt chủng.

Các hoạt động bảo tồn tại Việt Nam tập trung vào các nhóm loài ưu tiên bao gồm các loài cực kỳ nguy cấp, đặc hữu hoặc có giá trị tiến hóa đặc biệt của Việt Nam:

  • Rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei)
  • Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis)
  • Nhóm rùa hộp trán vàng (Cuora spp.)
  • Rùa đầu to (Platysternon megacephalum)
noun_Vietnam_701196

ATP cũng thực hiện nhiều hoạt động tập huấn và truyền thông như:

  • Tập huấn tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm.
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các loài rùa Việt Nam
  • Đào tạo thế hệ các nhà khoa học, bảo tồn rùa trẻ thông qua các khóa tập huấn sinh viên hàng năm.