Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt