Đánh giá mối đe dọa đối với loài rùa hộp trán vàng miền Trung cực kỳ nguy cấp ở Vườn quốc gia Bạch Mã, miền Trung Việt Nam

Săn bắt quá mức là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của nhiều loài rùa cạn và rùa nước ngọt ở châu Á và liên quan chặt chẽ đến các cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh sinh cảnh hoang dã của rùa. Do đó cần cân nhắc các tác động có thể xảy ra đối với các cộng đồng này khi xây dựng các giải pháp bảo tồn các loài nguy cấp. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021, nhóm nghiên cứu của Chương trình bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar (IMC) và Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiến hành một cuộc điều tra phỏng vấn nhằm thu thập thông tin về tri thức bản địa của người dân địa phương đối về loài rùa hộp trán vàng miền Trung. Bộ câu hỏi được thiết kế để thu thập dữ liệu về tình trạng săn bắt và buôn bán trái phép trong lịch sử và hiện tại của loài rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cực kỳ nguy cấp, cũng như nhận thức và thái độ của người dân địa phương đối với công tác bảo tồn loài này ở vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã. Tổng số 22 thợ săn địa phương, kiểm lâm viên và thương lái đã nghỉ hưu tại sáu xã và thị trấn của hai huyện (Phú Lộc và Nam Đông) đã được phỏng vấn. Ngoài ra, ba cá thể rùa còn sống cũng được ghi nhận tại các hộ gia đình địa phương, bao gồm một cá thể Cuora bourreti, một rùa sa nhân (Cuora mouhotii) nguy cấp và một rùa đất Sêpôn (Cyclemys oldhamii) nguy cấp. Những kết quả ban đầu sẽ được sử dụng để thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra phỏng vấn rộng hơn nhằm đánh giá nhận thức và thái độ của cộng đồng địa phương đối với rùa hộp trán vàng miền Trung, từ đó sẽ xây dựng và phát triển các hoạt động truyền thông trong tương lai gần gắn với bảo vệ loài rùa quan trọng này tại địa phương.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Vườn thú Cleveland Metroparks, Quỹ Banyan Tree toàn cầu và Vườn quốc gia Bạch Mã đã hỗ trợ và phối hợp thực hiện hoạt động này.

Ngày: 10/05/2021
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà & Jack Carney – ATP/IMC

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *