Một năm bận rộn với nhiều cá thể rùa được ấp nở thành công

A Keeled Box Turtle (Cuora mouhotii) hatchling. Photo by: Nguyen Thu Thuy – ATP.


Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương đang có một năm 2017 vô cùng bận rộn khi mà mùa sinh sản của các loài rùa tại trung tâm sắp kết thúc. Trong năm nay, có 9 loài rùa đã được ấp nở thành công tại Trung tâm: rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa Trung bộ (Mauremys annamensis), rùa cổ bự (Siebenrockiella crassicollis), rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata), rùa cổ sọc (Mauremys sinensis), rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa răng (Heosemys annandalii) và rùa đất lớn (Heosemys grandis).

Với số lượng cá thể rùa không ngừng gia tăng tại trung tâm và để chăm sóc tốt hơn cho các cá thể rùa non và rùa mới nở, diện tích khu vực nuôi các cá thể rùa này cần phải được mở rộng. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi mở rộng và phát triển khu vực chăm sóc các cá thể rùa non, hãy tài trợ cho chúng tôi tại link website dưới đây:
http://www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.html

Thông cáo báo chí: Nguyễn Thu Thủy –  ATP/IMC
Ngày 26 tháng 9 năm 2017

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.