Phát hành áp phích mới mang thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn các loài rùa

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng áp phích (poster) mới truyền tải thông điệp bảo vệ nhóm rùa hộp trán vàng cực kỳ nguy cấp đã được xuất bản. Nhóm rùa này bao gồm ba loài, rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) và rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); trước đây từng được coi là cùng một loài phức hợp. Hiện cả ba loài đều được bảo vệ ở mức cao nhất theo pháp luật Việt Nam.

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) là một trong các đơn vị tư vấn chuyên môn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) và Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) để cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo vệ của các loài này ở Việt Nam. Đầu tiên là việc ban hành Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, hai loài rùa hộp trán vàng miền Trung và rùa hộp trán vàng miền Nam được bổ sung vào “Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” tương tự loài rùa hộp trán vàng miền Bắc (đã được liệt kê trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP). Tiếp theo là việc ban hành Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Cả ba loài đều thuộc nhóm IB và IIB ban hành kèm theo Nghị định này. Căn cứ theo cả hai nghị định mới này, 23 trên tổng số 26 loài rùa bản địa Việt Nam đều đã được bảo vệ.

Áp phích (poster) mới nêu bật mức độ bảo vệ theo pháp luật hiện hành đối với ba loài rùa hộp tại Việt Nam: rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) và rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata). Nguồn: ATP/IMCC

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ, Vườn thú Cleveland Metroparks và Vườn thú Saint Louis đã tài trợ phát triển và xuất bản ấn phẩm này.

Ngày: 09/06/2021
Thông cáo báo chí: Timothy McCormack – ATP/IMC

Áp phích mới với khẩu hiệu “Rừng là Nhà” nêu bật mức độ bảo vệ theo pháp luật hiện hành đối với ba loài rùa hộp tại Việt Nam. Nguồn: ATP/IMC

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *