Thêm 41 cá thể rùa nguy cấp được chuyển giao đến Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương

Five critically endangered Indochinese box turtle (Cuora galbinifrons) transferred as part of this transfer. Photo by: Simon Brauburger – ATP.


Vào sáng ngày 04 tháng 07 năm 2017, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (WRC) đã liên hệ với Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương về việc chuyển giao đến TCC 41 cá thể rùa bao gồm 36 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) nguy cấp và 5 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) cực kỳ nguy cấp. Hiện các thể rùa này đã được chuyển giao và đang được chăm sóc tại khu các ly của TCC.

Từ năm 2015, WRC đã chuyển giao 355 cá thể rùa từ các vụ tịch thu động vật hoang dã về TCC để chăm sóc, phục hồi và thả vê tự nhiên. Với cơ chế hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa TCC, Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, nhiều cá thể rùa cạn và rùa nước ngọt được tịch thu từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã đã được chuyển giao đến TCC.

Tuy nhiên, cùng với việc tiếp nhận thêm nhiều cá thể rùa nước, ATP và TCC đang phải đối mặt với sự quá tải về số lượng động vật cứu hộ. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của quý vị để duy trì các cá thể hiện có cũng như tiến hành thả thêm các cá thể rùa. Chúng tôi cũng đang phải đối mặt với các khó khăn trong việc tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra thú y chuyên sâu bao gồm xét nghiệm chủng vi khuẩn mycoplasma và vi-rút herpes. Việc phân tích gen cũng cần được tiến hành ở một số loài rùa chưa rõ ràng về mặt phân loại học như loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và rùa đất (Cyclemys sp.). Công việc này là vô cùng cần thiết trước khi lựa chọn khu vực thả rùa.

Chúng tôi luôn luôn mong muốn áp dụng các biện pháp tối ưu nhất, tuy nhiên để thực hiện được điều này, hỗ trợ về tài chính là vô cùng cần thiết. Nêu bạn mong muốn tài trợ cho các hoạt động của chúng tôi, vui lòng hỗ trợ chúng tôi qua cổng thanh toán điện tử PayPal với địa chỉ mail support@asianturtleprogram.org.

Ngày: 9/08/2017

Chúng tôi xin cảm ơn Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã hợp tác trong công tác cứu hộ và chuyển giao các cá thể rùa nguy cấp đến TCC. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cá nhân và các tổ chức bao gồm Quỹ World Land Trust, Vườn thú Bristol, Hội động vật học London (ZSL) và Vườn thú Cleveland Metroparks (CMZ) đã hỗ trợ tài chính và trang thiết bị cho công tác cứu hộ.

Thư viện ảnh

Các cá thể rùa được đặt trong thùng cứu hộ chuyên dụng trước khi được vận chuyển về TCC. Ảnh: Simon Brauburger – ATP
Đội cứu hộ của ATP và TCC tiếp nhận các cá thể rùa từ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Simon Brauburger – ATP

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *