Hội Thảo Lưỡng Cư Bò Sát Lần Thứ 5 Tại Việt Nam


19/10/2022 – Nathan Phung (ATP/IMC): Vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, Hội Thảo Lưỡng Cư Bò Sát lần thứ 5 tại Việt Nam đã được tổ chức tại Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam (VNUF) 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích thảo luận về chuyên ngành bò sát lưỡng cư tại Việt Nam nói chung và các nghiên cứu trọng tâm về công tác bảo tồn các loài này tại Việt Nam. Sự kiện này cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên trao đổi các vấn đề chuyên môn, các phương pháp nghiên cứu trong ngành bò sát-lưỡng cư. Sự kiện này cũng giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế về ngành bò sát-lưỡng cư cũng như việc phát triển bền vững tại Việt Nam. 

Nguyễn Thành Luân-chuyên gia bò sát lưỡng cư của ATP, trình bày nghiên cứu của mình tại sự kiện Ảnh: VNUF
Hà & Luân, cán bộ ATP/IMC tại khu vực trưng bày của Hội thảo. Ảnh: VNUF

Tại hội thảo lần này, hai chuyên gia của ATP đã có dịp được trình bày các dự án của mình. Dự án đầu tiên được trình bày là “Tái thả loài rùa đầu to về môi trường tự nhiên theo hướng dẫn của IUCN” của anh Hoàng Văn Hà-Điều phối dự án của ATP tại Việt Nam. Dự án thứ hai của ATP được trình bày tại hội thảo lần này là “Công tác bảo tồn loài cóc mày Botsford (Leptolalax botsfordi) tại đỉnh Fansipan-Nóc nhà Đông Dương” của anh Nguyễn Thành Luân-chuyên gia lưỡng cư-bò sát của ATP. 

Ngoài hai phần trình bày trên, ATP/IMC cũng rất vinh dự được đồng hành cùng buổi hội thảo với tư cách là nhà tài trợ cho sự kiện lần này. 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *