Hỗ trợ thả các loài rùa cạn và rùa nước ngọt quý hiếm ở Việt Nam

Little cute Keeled Box Turtles (Cuora mouhotii) found during this year field survey techniques practicum. Photo by: Nguyen Thanh Luan – ATP/IMC.


Vào mùa hè năm 2015 và 2016, Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) và Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng các vụ tịch thu động vật hoang dã từ các cơ quan chức năng. Rất nhiều trong số những cá thể này được chuyển tới TCC. Kể từ năm 2015, 636 cá thể thuộc 23 loài được cứu hộ. Mặc dù chúng tôi đã tích cực cứu chữa, nhưng một số cá thể quá yếu đã không thể qua khỏi.

Hiện tại, một số nhóm rùa đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn và các vụ án đã được khép lại. Điều này có nghĩa là chúng đã sẵn sàng quay trở lại tự nhiên. Vào ngày 08/06, chúng tôi đã thả nhóm rùa đầu tiên gồm 30 cá thể rùa sa nhân. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm cá thể khác cần được thả về tự nhiên. Các cá thể này sẽ được di chuyển tới địa điểm tái thả thích hợp, thường nằm sâu trong các khu rừng được bảo vệ. Chúng cũng cần được kiểm tra y tế và gắn chip theo dõi (PIT tag). Các con chip này sẽ cho phép chúng tôi giám sát những cá thể này trong tương lai hoặc ghi nhận các cá thể rùa được thả nếu chúng bị bắt lại hoặc bị buôn bán. Nếu các khoản tài trợ đủ lớn, một nhóm nhỏ rùa sẽ được gắn thiết bị phát sóng radio nhằm phục vụ nghiên cứu giám sát sau tái thả.

Với nhiều cá thể cần được cứu hộ và nhiều vụ tịch thu được tiến hành trong thời gian gần đây, chúng tôi THỰC SỰ cần sự hỗ trợ từ bạn để đảm bảo nhiều cá thể rùa được giải cứu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã và được thả về tự nhiên.

Nếu như bạn có thể hỗ trợ, xin hãy đóng góp!!!

Với số tiền bạn quyên góp, nhiều cá thể rùa sẽ có cơ hội trở về ngôi nhà tự nhiên của chúng.

Vui lòng xem đoạn phim ngắn ở đây

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *