Tái thả 30 cá thể rùa sa nhân

Successful release of 30 Keeled Box Turtles (Cuora mouhotii) in Vietnam. Photo credit: ATP


Từ năm 2015, 636 cá thể thuộc 23 loài rùa đã được giải cứu và chuyển giao tới Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC). Tại nơi đây, các nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực chăm sóc, phục hồi sức khỏe các cá thể rùa. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, một số cá thể đã không qua khỏi.

Hiện tại, một số cá thể rùa đã qua thời gian cách ly và hồ sơ pháp lý đã được xử lý, điều này đồng nghĩa với việc những cá thể này có thể được tái thả.

Thứ năm tuần này (tức ngày 08/06/2017), chúng tôi sẽ tái thả 30 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) về tự nhiên. Nhiều cá thể rùa thuộc các loài khác cũng sẽ được tái thả vào mùa hè này.

Tuy nhiên, để có thể làm được điều này, chúng tôi cần di chuyển nhân viên và các cá thể rùa tới địa điểm tái thả phù hợp, thường ở sâu trong rừng thuộc các Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia. Và chúng tôi THỰC SỰ cần sự hỗ trợ của bạn.

Nếu bạn có thể, hãy hỗ trợ chúng tôi tại http://www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.html

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *