Hai loài rùa biển thoát khỏi Danh sách các loài nguy cấp

Loggerhead Turtle (Caretta caretta). Photo by: Howard Hall / gettyimages.com


Gần đây, chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến những thay đổi tích cực về tình trạng bảo tồn của một số loài rùa biển trên website Sách đỏ IUCN 2017 (www.iucnredlist.org). Điều này cho thấy các nỗ lực bảo tồn không ngừng nghỉ đối với các loài rùa biển trong vài thập kỷ qua đã bắt đầu có kết quả. Vào năm 2000, loài Rùa da (Dermochelys coriacea) được nâng tình trạng bảo tồn từ Nguy cấp (EN) lên Cực kỳ nguy cấp (CR) sau khi các chuyên gia đánh giá các mối đe dọa và nguy cơ tuyệt chủng đối với loài. Đến năm 2013, loài rùa này được hạ tình trạng bảo tồn xuống Sắp nguy cấp (VU). Loài quản đồng, một loài rùa biển khác cũng được đánh giá là Sắp nguy cấp (VU) vào năm 2015 trong khi trước đây loài này từng được xếp ở tình trạng Nguy cấp (EN) vào năm 1996.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các cá nhân và tổ chức đã và đang cống hiến cho công tác nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa biển. Hy vọng trong thời gian tới, nhiều loài rùa cạn và rùa nước ngọt sẽ thoát khỏi Danh sách các loài Cực kỳ nguy cấp và Nguy cấp theo Sách đỏ IUCN và quần thể các loài này sẽ được phục hồi mạnh mẽ.

Link tải Danh sách cập nhật các loài rùa ở Việt Nam.

Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC
Ngày 17/07/2017

Rùa da (Dermochelys coriacea). Ảnh: Michael Patrick O’Neil / www.photoshot.com

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *