Tịch thu rùa hộp cực kỳ nguy cấp ở Đà Nẵng

Two of 13 critically endangered Bourret's box turtle (Cuora bourreti) at TCC quarantine. Photo by: Nguyen Thu Thuy – ATP/IMC.


Vào ngày 08/05/2017, Kiểm lâm Thành phố Đà Nẵng (miền Trung Việt Nam) đã tịch thu 25 cá thể rùa trong đó có 13 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cực kỳ nguy cấp, 08 cá thể rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) cực kỳ nguy cấp và 04 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) nguy cấp. Được biết, vụ tịch thu này là kết quả của sự phối hợp giữa Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV-Việt Nam) với cơ quan chức năng Thành phố Đà Nẵng trong công tác ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã thông qua mạng xã hội Facebook.

Ba ngày sau (tức ngày 11/05/2017), Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) và Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC) đã lên đường giải cứu những cá thể rùa trên và đưa chúng về TCC. Trong đợt giải cứu này, nhóm cứu hộ còn tiếp nhận thêm 03 cá thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis), 01 cá thể rùa đất Pul-kin (Cyclemys pulchristriata) và 04 cá thể rùa đất Sê-pôn (Cyclemys oldhamii) được người dân chuyển giao tại Đà Nẵng.

Đáng tiếc thay, 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung đã chết trước khi đội cứu hộ đến. Thứ bảy tuần trước, những cá thể còn lại được vận chuyển an toàn về Cúc Phương. Tuy nhiên, có thể thấy, rất nhiều cá thể ở trong tình trạng sức khỏe yếu sau vụ buôn bán. Nhiều cá thể trong số đó đang phải đối mặt với tình trạng mai bị thối hoặc mất nước và chưa thể ăn uống bình thường. Sẽ cần ít nhất vài tháng để phục hồi sức khỏe cho các cá thể rùa trên, một vài cá thể có lẽ sẽ không phục hồi được.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chi cục Kiểm lâm Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ chúng tôi tịch thu và chuyển giao những cá thể này về TCC.

Nếu bạn muốn hỗ trợ chúng tôi giải cứu và tái thả các loài rùa vào mùa hè năm nay, xin hãy quyên góp thông qua website chính thức của chúng tôi tại http://www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.html

Ngày: 15/05/2017
Hoàng Văn Hà – ATP/IMC và Đỗ Thanh Hào – TCC

Ông Đỗ Thanh Hào, Quản lý Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương di chuyển vào Đà Nẵng để tiếp nhận rùa từ Chi cục Kiểm lâm thành phố. Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

Ông Đỗ Thanh Hào, Quản lý Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương di chuyển vào Đà Nẵng để tiếp nhận rùa từ Chi cục Kiểm lâm thành phố. Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.