Rùa núi vàng được xếp vào danh sách loài Cực kỳ nguy cấp


Theo đánh giá mới của Sách đỏ IUCN (IUCN Red List), rùa núi vàng (Indotestudo elongata) đã được chuyển mức độ đánh giá từ Nguy cấp (EN) lên mức Cực kỳ nguy cấp (CR) với nguy cơ của bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở mức rất cao.

Theo đánh giá mới, mặc dù có vùng phân bố rộng, quần thể rùa núi vàng ngoài tự nhiên đã bị suy giảm ở mức đáng báo động, với nguyên nhân đến từ việc săn bắt quá mức và mất môi trường sống. Loài này có thể được tìm thấy tại các quốc gia châu Á như Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thái Lan và Việt Nam. Việc quần thể loài ngoài trong vùng phân bố tự nhiên suy giảm nghiêm trọng chính là lí do hạng đánh giá loài được nâng lên như đã đề cập. Hi vọng rằng với việc được nâng mức hiện trạng bảo tồn lên Cực kỳ nguy cấp, rùa núi vàng sẽ nhận được sự bảo vệ cao hơn từ hệ thống pháp lý của các quốc gia nằm trong vùng phân bố của loài và có thêm nhiều dự án bảo tồn dành cho loài rùa này để tránh việc tuyệt chủng trong tương lai.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về loài rùa núi vàng, hãy truy cập vào đường link: https://www.iucnredlist.org/species/10824/152051190.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *