Tiến lên, tiến lên, về nhà thôi!
68 cá thể rùa trở lại môi trường tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam.

Đây không phải là câu chuyện buồn ‘Biến mất, biến mất, và tuyệt chủng” mà là một kết thúc có hậu mang tên ‘Tiến lên, tiến lên, về nhà thôi!’ với 68 cá thể rùa may mắn. Vào ngày 14 và ngày 26-27 tháng 5 năm 2021, Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW ), và các các cán bộ kiểm lâm hoàn thành hai đợt tái thả đầu tiên trong năm, đưa 68 cá thể rùa thuộc các loài cực kỳ nguy cấp hoặc nguy cấp trở lại sinh cảnh tự nhiên tại hai khu bảo tồn ở miền Bắc Việt Nam.

Trong chuyến đi đầu tiên, 25 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) đã được tái thả. Trong khi đợt tái thả thứ hai đã đưa 28 cá thể rùa đầu to cực kỳ nguy cấp (Platysternon megacephalum), 6 cá thể rùa sa nhân, 1 rùa núi viền (Manouria impressa) và 8 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) cực kỳ nguy cấp về nhà.

Chị Trần Thị Ngọc Hằng (ATP/IMC) thả một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) về ngôi nhà mới. Ảnh: Nguyễn Văn Mạnh

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Vườn thú Cleveland Metroparks (CMZ), Quỹ Bảo tồn Segré, và Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc đã hỗ trợ thực hiện các đợt tái thả này. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên của ATP/IMC, TCC, Vườn quốc gia Cúc Phương và SVW đã góp phần thực hiện thành công đợt tái thả này.

Ngày: 31/05/2021
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC

Thư viện ảnh

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *