Khảo sát đánh giá nhận thức và thái độ của người dân về loài rùa đầu to ở Vườn Quốc gia Pù Mát

Từ ngày 18 – 20 tháng 05 năm 2020, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát tiến hành đợt điều tra phỏng vấn tại 3 xã vùng đệm nhằm đánh giá thái độ và nhận thức của người dân địa phương về loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum).

Sầm Hải Sơn (bên phải ảnh), cán bộ thực địa ATP/IMC thực hiện phỏng vấn kết hợp sử dụng ảnh để thu thập thông tin về các loài rùa thường được bắt gặp tại địa phương. Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

Tổng cộng 101 người, bao gồm kiểm lâm địa phương, cán bộ các xã, trưởng bản, nông dân, và đặc biệt là thợ săn rùa chuyên nghiệp đã được phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn sẽ giúp chúng tôi thiết kế và lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp để tiếp cận với các đối tượng mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo tồn loài rùa đầu to tại Vườn Quốc gia Pù Mát.

Các đợt điều tra phỏng vấn là một trong số các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ dự án đánh giá chiến lược tái thả các cá thể rùa đầu to được tịch thu trong buôn bán trái phép ở Việt Nam.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Vườn Quốc gia Pù Mát đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như phối hợp thực hiện đợt khảo sát này. Xin cảm ơn Quỹ Fondation Segré Conservation Fund, Chương trình EDGE of Existence, Vườn thú Cleveland Metroparks đã tài trợ cho hoạt động này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đối tác dự án bao gồm Hội động vật học Luân Đôn (ZSL), Vườn thú Paignton Zoo, Vườn thú Nordens Ark, Viện nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES), và tất cả các đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong công tác bảo tồn rùa.

Ngày 02 tháng 06 năm 2020
Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

Tải tài liệu tiếng Anh

Tải tài liệu tiếng Việt

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *