Khóa tập huấn cứu hộ động vật hoang dã và tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ Chi cục Kiêm lâm tỉnh Quảng Nam tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.Posted by On


Từ ngày 11-13/9/2019, Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) đã tổ chức một khoá tập huấn về kỹ năng nhận dạng và cứu hộ các loài động vật hoang dã nguy cấp, với sự hợp tác của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar (IMC), Dự án Trường Sơn Xanh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, miền trung Việt Nam.

Các chuyên gia đến từ các trung tâm cứu hộ tại Vườn Quốc gia Cúc Phương đã có các bài thuyết trình với trọng tâm về kỹ nặng đinh dạng, chăm sóc phục hồi đối với nhiều nhóm loài cho 12 cán bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Hoạt động này đã cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam nói riêng và các đơn vị thực thi pháp luật ở Việt Nam nói chung đối với công tác thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Dự Án Trường Sơn Xanh, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP), Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tạo điều kiện thuận lợi để khóa tập huấn diễn ra thành công.

Cán bộ Kiểm lâm tỉnh Quang Nam tham gia khóa tập huấn về các loài rùa Việt Nam tại  Trung tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy –  ATP/IMC.

Bản tin ATPTrung tâm Bảo tồn Rùa

tập huấn kiểm lâmbảo tồn rùa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *