Hai các thể rùa nguy cấp được chuyển giao cho ATP

An Elongated Tortoise (Indotestudo elongata) was handed over to ATP with the hope to release it to the nature. Photo credit: ATP


Với sự giúp đỡ của đối tác Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), một người đàn ông đã đồng ý chuyển giao hai cá thể rùa hiện đang được nuôi làm vật cảnh cho chúng tôi.

Người đàn ông nói trên đã gọi đến ENV với mong muốn chuyển giao một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và một cá thể rùa răng (Heosemys annandalii) về tự nhiên.

Loài rùa núi vàng hiện được sếp vào nhóm loài “Cực kỳ nguy cấp” theo Sách đỏ IUCN 2019, trong khi loài rùa răng thuộc nhóm “Nguy cấp”.

Hai cá thể rùa này đã được chuyển đến và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm bảo tồn rùa, Vườn quốc gia Cúc Phương.

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á khuyến khích những người đang nuôi rùa làm vật cảnh tiến hành chuyển giao rùa tới các trung tâm cứu hộ.

Chúng tôi xin cảm ơn Trần Tùng và người thân của anh đã chuyển giao hai cá thể rùa về TCC. Hy vọng hai cá thể rùa trên sẽ sớm được thả về tự nhiên trong tương lai.

 

Cá thể rùa răng (Heosemys annandalii) được chuyển giao đến ATP với mong muốn thả rùa lại tự nhiên. Ảnh: ATP

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *