Thả rùa Sa nhân về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

One of the six Keeled box turtle (Cuora mouhotii) of this release. Photo by: Hoang Van Ha – ATP/IMC.


Vào ngày 26 tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã tiến hành thả một số cá thể rùa Sa nhân (Cuora mouhotii) nguy cấp tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt Nam. 06 cá thể được chọn để tái thả nhằm mục đích giảm số lượng cá thể loài này trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm bảo tồn rùa (TCC), Vườn Quốc gia Cúc Phương. Nhóm rùa được thả lần này bao gồm 02 cá thể được tịch thu từ một vụ buôn bán gần đây, hiện đã trải qua giai đoạn phục hồi sức khỏe, 01 cá thể cái được ấp nở và gây nuôi tại TCC từ năm 2009, và 01 cá thể đực đã được cứu hộ từ năm 1999. Anh Hồ Phúc Thiên, trưởng nhóm chăm sóc rùa tại TCC, người đã chăm sóc cá thể đực này từ năm 2002 cũng tham gia cùng đoàn thả rùa lần này. Đoàn thả rùa còn có sự tham gia của Bác sỹ Mike Selig đến từ Vườn thú Cleveland Metroparks.

TCC hiện nay chỉ giữ lại một nhóm nhỏ các cá thể rùa Sa nhân bố mẹ nhằm phục vụ mục đích nhân giống bảo tồn trong tương lai. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là giảm số lượng các cá thể rùa tại TCC thông qua các đợt thả rùa đã được lên kế hoạch trong năm 2018, giúp TCC tập trung tốt hơn cho công tác cứu hộ, phục hồi và tái thả. Đối với những loài nguy cấp, TCC sẽ thiết lập các quần thể bảo tồn hữu hiệu trong điều kiện nuôi nhốt để tái thả rùa trong tương lai, và đề phòng trường mất loài do tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Timothy McCormack – ATP/IMC

Ngày 27 tháng 11 năm 2017

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn thú Cleveland Metroparks, và các nhà tài trợ đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác cứu hộ, phục hồi, và tái thả các loài rùa.  

 

 

 

Anh Hồ Phúc Thiên, trưởng nhóm chăm sóc rùa tại TCC, hạnh phúc khi thấy người bạn lâu năm của mình được trở về tự nhiên. Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *