Báo cáo kết quả hoạt động khảo sát và truyền thông về các loài rùa cạn và nước ngọt đang ở mức cực kỳ nguy cấp tại miền Trung Việt Nam do ATP thực hiện, dự án được tài trợ bởi Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)

Since 2008 a number Vietnamese Pond Turtles have been seen in the local trade around Binh Son district, such as the animal photographed here. - ATP


Báo cáo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu từ các cuộc điều tra phỏng vấn trên 11 tỉnh thành và khảo sát thực địa tại các khu vực quan trọng.  Nghiên cứu tập trung vào những loài rùa đặc hữu tại miền Trung còn hạn chế thông tin, hiểu biết về loài, đó là rùa trung bộ (Mauremys annamensis), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) và rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata). Báo cáo tổng kết lại chương trình tryền thông của dự án với những phương pháp tiếp cận mới trong hoạt động giáo dục bảo tồn tại trường học, truyền thông cộng đồng và tập huấn cho các đơn vị thực thi pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan địa phương tỉnh thành Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, , Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế cùng sự đóng góp của các nhà tài trợ: Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), Vườn thú Cleveland Metroparks, Cục quản lý về cá và động vật hoang dã của Hoa Kỳ (USFWS), Quỹ bảo tồn rùa (TCF), Liên minh vì sự sống các loài rùa (TSA). Đồng thời xin cảm ơn Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là tổ chức phi chính phủ trong nước và đối tác hoạt động cùng ATP trong những năm qua.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.