Hội thảo phân tích rủi ro dịch bệnh của ZSL và ATP tại Vườn quốc gia Cúc Phương

ZSL's Tony Sainsbury delivered an engrossing presentation to workshop attendees, translated by Hoang Van Ha and Nguyen Thu Thuy. Photo credit: Nguyen Thu Thuy (ATP/IMC)


Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, Hiệp hội Động vật học Luân Đôn (ZSL) và Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Bảo tồn Indo Myanmar (IMC) đã tổ chức một hội thảo đặc biệt tại Vườn quốc gia Cúc Phương (VQGCP) tập trung vào đánh giá rủi ro bệnh tật trong quá trình tái thả động vật.

Hội thảo này do Tiến sĩ Anthony Sainsbury từ ZSL dẫn dắt, có sự tham gia của các nhân viên từ ATP và Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) tại VQGCP cũng như các trung tâm cứu hộ khác bao gồm Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp và Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã.

Trong hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về Phân tích rủi ro dịch bệnh và làm việc thông qua các ví dụ thực tế của quá trình này. Các hội thảo như thế này là các buổi đào tạo có giá trị cho các trung tâm cứu hộ, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi số lượng lớn động vật bị di chuyển do buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp làm cho bệnh lây lan rất được quan tâm.

Mặc dù TCC hiện đang hoạt động hết công suất và cần sớm tái thả rùa để giảm áp lực, ATP/TCC luôn tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn tiêu chuẩn đối với tái thả động vật hoang dã.

Các học viên và giảng viên tham gia khóa học được tổ chức tại Vườn quốc gia Cuc Phương. Ảnh: ATP/IMC

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.