Cá thể cái loài Giải Sin-hoe ở Trung Quốc đã qua đời

The female Swinhoe's Softshell Turtle (Rafetus swinhoei) has sadly died. Photo from Facebook user - Chan Tai Man


Tin tức trên một số tờ báo trực tuyến ở Trung Quốc tiết lộ rằng cá thể cái duy nhất được biết đến của loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) tại vườn thú Tô Châu đã chết sau khi thụ tinh nhân tạo. Theo đó, vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, một nhóm các chuyên gia quốc tế, cùng với các nhân viên của Vườn thú Tô Châu, đã thực hiện thụ tinh nhân tạo lần thứ năm với cặp rùa đang được nuôi tại vườn thú này. Trước khi tiến hành thụ tinh nhân tạo, nhóm chuyên gia đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và siêu âm trên cả hai cá thể. Cả hai đều có sức khỏe tốt trước khi thụ tinh nhân tạo. Tương tự bốn lần thụ tinh nhân tạo trước đây, quá trình thụ tinh nhân tạo lần này đã diễn ra suôn sẻ và không có biến chứng trong toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, 24 giờ sau khu thụ tinh nhân tạo, cá thể cái đã không tỉnh lại và đã chết. Nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu mô buồng trứng và lưu trữ nó trong nitơ lỏng để sử dụng trong tương lai. Vườn thú Tô Châu cho biết nhóm nghiên cứu đã đồng ý thành lập một nhóm điều tra gồm các chuyên gia trong và ngoài nước để điều tra nguyên nhân cái chết. Cá thể cái vừa chết đã được chuyển giao từ Vườn thú Trường Sa tới Vườn thú Tô Châu trước đó. Theo hồ sơ nhân giống của Vườn thú, cá thể này đã trên 90 tuổi.

Nguồn: news.163.com

Ngày: 14/04/2019

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *