Việt Nam thông qua luật mới bảo vệ những loài rùa nguy cấp – 13 loài mới được đưa vào bảo vệ

One of two turtle species endemic to Vietnam, the Southern Vietnam Box Turtle (Cuora picturata) is critically endangered but is protected under the new decree. Photo credit: Hoang Van Ha (ATP/IMC).


Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn một đạo luật mới nhằm bảo vệ sâu hơn, cho nhiều loài động thực vật, trong đó có nhiều loài rùa cạn và rùa nước ngọt (TFT) bản địa và bị đe doạ. Nghị đinh 06/2019/NĐ-CP được xây dựng dựa trên sự bảo vệ được đưa ra bởi những nghị định trước đó (Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP) để bảo vệ nhiều loài hơn và củng cố sự an toàn của những loài được bảo vệ. Trên thực tế, Nghị định 06 liệt kê 23 trên tổng số 25 loài rùa bản địa Việt Nam; chỉ có Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) và Ba ba trơn Việt Nam (Pelodiscus parviformis) không được đề cập đến. 13 loài trong số 23 loài lần đầu tiên được bảo vệ lần đầu tiên được bảo vệ bởi luật pháp quốc gia, bao gồm Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cực kỳ nguy cấp, và loài rùa đặc hữu của Việt nam Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata).

6 loài được liệt kê trong phụ lục IB của Nghị định mới là rùa đầu to (Platysternon megacephalum), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa hộp trán vàng miền Nam (C.picturata), rùa Trung bộ (Mauremys annamensis), Giải khổng lồ (Pelochelys cantorii), và giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei). Những loài này có nguy cơ tuyệt chủng cao và bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng cho mục đích thương mại.

17 loài khác thuộc nhóm IIB, có nguy cơ tuyệt chủng thấp hơn nhưng cũng sẽ biến mất nếu như tình trạng buôn bán, khai thác thương mại không bị hạn chế. Việc khai thác và sử dụng cho mục đích thương mai không bị cấm những có những hạn chế nhất định.

Một lần nữa, với những kinh nghiệm và chuyên môn của Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) và Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương đã đưa ra khuyến nghị, góp ý cho Nghị định mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) đề xuất. Chúng tôi đánh giá cao việc được công nhận là một đối tác quan trọng trong việc bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam bởi chính phủ và các tổ chức bảo tồn khác. ATP sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo các luật mới này được thi hành và các loài rùa Việt Nam nhận được sự bảo vệ cần thiết cho sự sống còn của chúng.

Vui lòng xem danh sách cập nhật các loài TFT tại Việt Nam và tình trạng bảo tồn và bảo vệ của chúng tại: http://asianturtleprogram.org/pages/resources/Vietnam_turtle_species_list_28Feb19.pdf

Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) hiện được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam! Ảnh chụp bởi Phạm Văn Thông (ATP/IMC).

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.