Cập nhật thêm thông tin về những cá thể Rùa đầu to được cứu hộ vào tháng 11 năm 2017

Every day staff have had to undertake treatment on some of the injured animals. Photo credit: ATP


Từ năm 2015, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cá thể Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) được tịch thu từ hoạt động buôn bán động hoang dã. Gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2017, đã có thêm 68 cá thể rùa đầu to được cứu hộ về trung tâm. Hiện nay, cơ sở vật chất cũng như các nhân viên chăm sóc của chúng tôi đã bị quá tải do số lượng lớn các cá thể cần chăm sóc cũng như một số cá thể bị bệnh cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch tái thả nhưng đã bị hoãn lại do phải phụ thuộc vào kết quả về di truyền và nghiên cứu thêm về sự phân bố của loài và phân loài trong phạm vi cũng như nguồn gốc của những cá thể được cứu hộ này.

105 cá thể Rùa đầu to bị tịch thu tại tỉnh Quảng Ninh được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội trước khi đến Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) vào tháng 11 năm 2016. Thông tin chi tiết về cuộc tịch thu: https://goo.gl/RWhk7h

68 cá thể Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) trong đượt tịch thu gần đây tại tỉnh Ninh Bình. Thông tin chi tiết tại https://goo.gl/FVU5JH

Hiện nay, khu vực nuôi nhốt đã bị quá tải do các cá thể nước này cần được tách riêng và trong môi trường nước mát. Trong suốt mùa hè, các cá thể này cần được đặt trong phòng điều hoà. Do sự hạn chế về không gian, chúng tôi phải chồng những thùng nuôi nhốt lên nhau. Khu vực cách ly và nuôi nhốt cần phải được mở rộng để có thể chăm sóc tốt nhất cho các cá thể này.

Hàng ngày, nhân viên tại trung tâm phải tiến hành chữa trị cho các cá thể bị thương.

Đã phát hiện móc câu trong một số cá thể Rùa đầu to, một số mắc tại cổ họng có thể loại bỏ dễ dàng trong khi một số khác nằm sâu hơn cần thực hiện phẫu thuật để loại bỏ.

Ảnh chụp X-quang cho thấy cá thể Rùa đầu to này đã nuốt phải một lưỡi câu khá lớn so với kích thước của mình. Thông tin chi tiết tại https://goo.gl/qvYBKD

Hầu hết các cá thể Rùa đầu to đều hồi phục rất nhanh ngoại trừ một số cá thể quá yếu không thể qua khỏi. Chúng tôi đang kiểm tra các yếu tố di truyền và sức khoẻ trước khi tiến hành tái thả. Chúng tôi mong rằng các cá thể này sẽ sớm được trở về với tự nhiên.

Thông cáo báo chí: Timothy McCormack – ATP/IMC
Ngày 08/11/2017

Chúng tôi chân trọng cảm ơn tổ chức World Land Trust, Vườn thú Bristol, Zoological Society of London, Vườn thú Cleveland Metroparks (CMZ), Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) và Tổ chức Turtle Survival Alliance đã hỗ trợ cứu hộ cũng như chữa trị cho các cá thể này.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.