Giải bóng đá Rùa Trung bộ – hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm bảo vệ loài rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) đặc hữu, cực kỳ nguy cấp ở miền Trung Việt Nam

A match between Tra Lam village and Thanh Tra village. Photo by: Nguyen Thanh Luan - ATP


Rùa Trung Bộ (Mauremys annemensis) là một trong ba loài đặc hữu và cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam. Loài rùa này thường sống ở các vùng đất trũng ngập nước và các ao, hồ nhỏ ở miền Trung Việt Nam từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Mất sinh cảnh sống tự nhiên, nạn săn bắt và buôn bán trái phép gia tăng đang đẩy loài rùa này tới bên bờ vực tuyệt chủng.

Huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi là môi trường sống tự nhiên quan trọng của loài rùa Trung Bộ. Nhằm mục đích bảo tồn loài rùa quý hiếm này, từ năm 2008, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) đã tiến hành các hoạt động như điều tra phỏng vấn, khảo sát thực địa để xác định sinh cảnh sống và tình trạng phân bố của loài; các cuộc họp cộng đồng, chương trình giáo dục bảo tồn tại các trường học và các giải bóng đá rùa Trung bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương.

Vào ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2014, Chi đoàn Thanh niên xã Bình Khương, huyện Bình Sơn đã tổ chức giải bóng đá quy mô nhỏ với sự tài trợ của ATP. 7 đội đóng đến từ 5 thôn của xã Bình Khương đã tham gia tranh tài trong 18 trận cầu sôi động để tìm gia nhà vô địch của mùa giải.

Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong khu vực về loài rùa Trung bộ và tình trạng phân bố của loài nhằm góp phần bảo vệ loài và khu vực phân bố tự nhiên của chúng tại địa phương. Thông qua nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng được tổ chức tại  xã Bình Khương, ATP mong muốn giảm thiểu các hoạt động buôn bán và săn bắt trái phép tại địa phương và thúc đẩy sự phối hợp giữa người dân địa phương và các chuyên gia trong công tác bảo tồn.

Thông cáo báo chí: Nguyễn Thành Luân – ATP
Ngày: 11/06/2014

Đội thôn Châu Bình với các cầu thủ trẻ tuổi nhất đã giành giải ba của mùa bóng năm nay. Ảnh: ATP

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *